Наша команда

Сьогодні від самовідданої праці людини залежить кінцевий результат будь-якої роботи. Навіть з автоматизацією виробництва в Україні, роль людини залишається значимою. Погодьтеся, машини ще не «навчилися» робити наукові відкриття та мислити креативно.

Найбільша наша цінність – це люди

Саме такої думки дотримуються власники компанії, і саме тому фахівці «Happy Clean» відповідають взаємністю. Хоча обов’язки співробітників різняться, сумлінне виконання завдань керівниками та спеціалістами галузі гарантує якісну роботу глобального механізму.

Генеральний директор заводу

Сфера відповідальності генерального директора – це загальна функціональність потужного підприємства, яке виробляє миючі засоби. Генеральний директор контролює фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність, забезпечує ефективну взаємодію усіх структурних одиниць.

Важливими є і наступні функції:

  • збереження матеріальних цінностей;
  • захист інтересів підприємства на суді;
  • контроль бухгалтерської звітності;
  • кадрове забезпечення.
 

Директор компанії

Ця важлива людина повинна досконало знати суть законодавчих актів, які так чи інакше регулюють діяльність підприємства, що виробляє миючі засоби, знати спеціалізацію роботи компанії, виробничі можливості.

Директор компанії створює умови для впровадження прогресивних форм організації праці та новітніх технологій.

 

Менеджер з постачання

Від мудрої роботи цього фахівця залежить стабільність роботи заводу.

Менеджер планує постачання матеріально-технічних ресурсів для виробництва миючих засобів, проводить роботи по збереженню ресурсів.

Спеціаліст контролює виконання домовленостей постачальниками сировини, вирішує проблеми із несвоєчасним або неякісним виконанням обов’язків Сторонами.

 

Начальник виробництва

Ця людина відповідальна за підготовку виробництва, планує технічний розвиток підприємства, розробляє заходи, які допомагають підвищити продуктивність праці та більш ефективно використовувати виробничі потужності.

 

Технолог

Цей фахівець безпосередньо впливає на процес виробництва. Технолог встановлює порядок виконання робіт; вирішує, як краще розмістити обладнання і співробітників; розробляє технічні нормативи; експериментує із впровадженням новітніх технологій.

 

Кожен фахівець для «Happy Clean» важливий, адже лише професіонали здатні робити корисні відкриття!